Nemzetköziesítés a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájában

International

Erasmus+ Kis léptékű köznevelési partnerségek (KA210-SCH) pályázat megvalósítása a Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban

(2022-1-HU01-KA210-SCH-000084386 számú pályázat)

 A globalizáció évszázadában a nemzetközi együttműködések egyre meghatározóbb szerepet játszanak az oktatás terén. Ma már sikeres intézmény nem létezhet nemzetköziesítési és mobilitási tevékenység nélkül, a szervezetek kiválóságának egyik záloga, hogy a munkatársak szakértelmüket a nemzetközi térben is kamatoztatni tudják.

A Nyíregyházi Egyetem küldetésnyilatkozatában kiemelt helyen szerepel a határon átnyúló oktatási és tudományos együttműködési- és cserekapcsolatok szélesítése, a nemzetközi érintkezés kultúraközvetítő eszközeinek megismerése és megismertetése. Az intézmény törekszik arra, hogy az Európai Oktatási Térséghez csatlakozva megteremtse az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátítási lehetőségeit a hallgatói és a munkatársai számára.

Az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium az elmúlt évtizedekben jól szervezett nemzetközi kapcsolatrendszert épített fel és működtet, mely elsősorban az intézményben tanított öt idegen nyelv (angol, német, francia, olasz és orosz) oktatásához kínál támogatást. Az iskola eredményesen használja idegen nyelvi programjainak hátteréül az ország-ismereti programokat, a partneriskolai kapcsolatát, illetve a Tempus Közalapítvány által koordinált Erasmus+ pályázatot.

Jelenleg az intézmény a 2022-2024 között Élménypedagógia, erdei iskola és aktív turizmus címmel az  Erasmus+ Kis léptékű köznevelési partnerségek (KA210-SCH) pályázattípus keretében eredményes nemzetközi mobilitási programot valósít meg,

Az Eötvös Gyakorlóiskola és erdélyi – székelyföldi partneriskolája, a Baróti Szabó Dávid Líceum pályázati projektsikerének értékét kiemeli és hangsúlyosabbá teszi az a tény, hogy a – különböző innovatív témák feldolgozását lehetővé tevő – pályázat az Európai Unió mind a 27 tagországában meghirdetésre került, s e pályázaton ezen országokból 30 iskola lett győztesMagyarországot e körben 5 iskola képviseli, s közöttük az egyik a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, amely kategóriájában a legmagasabb adható támogatást (60.000 euro) nyerte el.

A pályázat első elemeként a projektvezető Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szervezésében 2022. november 29.– december 02 között került sor a projekt koordinációs célú nemzetközi nyitó partnertalálkozójára.

Ezt követően az iskola ERASMUS+  projekt szakmai képviselő csoportja 2023. március 29. és március 31. között sikeres és eredményes koordinációs célú nemzetközi partnertalálkozón képviselte a Nyíregyházi Egyetemet és az Eötvös Gyakorlóiskolát. A koordinációs célú mobilitás és program házigazdája és lebonyolítója az Eötvös Gyakorlóiskola projektben résztvevő partnerintézménye, a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum (Románia) volt

A két ország szakemberek lelkes munkájának eredményeképpen a hazai és uniós közoktatási intézmények haszonnal forgathatják majd az Élménypedagógia, erdei iskola és aktív turizmus” című modellprogramot (élményszerű, és ötvözi az informális módszereket a hagyományos, formális oktatással.), amelyet a pályázat során kidolgoznak a partnerek a találkozók során.

A pályázat színvonalas bonyolítása és megvalósulása újabb lendületet adhat az intézmény cserekapcsolatainak és nemzetköziesítési folyamatainak.