Szakmai gyakorlati mobilitás

1. A pályázattípus célja 
A szakmai gyakorlat egy másik program- vagy partnerországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához, valamint a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának megértéséhez. 

Fogadó vállalkozás lehet privát vagy közintézmény: 

a munkaerőpiacon, 
az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén. 

Nem lehetnek:  
Nemzeti Irodák,  
európai uniós szervezetek. 
2. A pályázásra jogosultak köre 
Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói. 

3. Támogatható tevékenységek 
felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (hossza 2-12 hónap) 
tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 2-12 hónap) 

4. A programban részt vevő országok 
Programországok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)  

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia 

A 2021-es pályázati évtől kezdődően partnerországokban megvalósuló szakmai gyakorlat is támogatható, a felsőoktatási intézmény által meghatározott módon. 

5. Részvételi feltételek 

 • A hallgató oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben és aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezik a mobilitása alatt. (kivéve: diploma utáni szakmai gyakorlat esetén) 
 • A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk). 
 • A tanárasszisztensi mobilitási tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő. 
 • Akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni. 
 • A kiutazás feltétele, hogy a hallgató az intézményi elbíráláson megfeleljen. 
 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (online felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után). 
 • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal, úgy, hogy a szakmai gyakorlat a tanulmányi mobilitás részeként ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt zajlik le, mint ahol a hallgató a tanulmányait végzi. Az ilyen "kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal. 
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A hallgatóval képzési megállapodás jön létre, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia. 
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett programról és eredményekről. 
 • A küldő intézmény kötelessége a külföldi szakmai gyakorlat teljes elfogadására való törekvés. 
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására. 

6. A pályázás menete 
A szakmai gyakorlati mobilitási pályázatot a hallgató intézménye hirdeti meg és bírálja el az általános kritériumok alapján. 

A Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány által támogatott ösztöndíjak szabályzatának 5.§.-a rendelkezik az ERASMUS+ megélhetési kiegészítő támogatásról. Eszerint: 

A Nyíregyházi Egyetem 2022 márciusától Ösztöndíjpályázatot hirdet mindazon egyetemi hallgatói számára, akik ERASMUS+ program keretében külföldi résztanulmányokat vagy szakmai gyakorlatot folytatnak. 

Az ERASMUS+ megélhetési kiegészítő támogatás jogcímen kifizetett ösztöndíj összege havonta 30.000.- Ft, mely maximum 5 hónapra adható.  

Erasmus+ gyakorlati helyek listája: https://erasmusintern.org/