Nemzetköziesítés a Nyíregyházi Egyetemen

A nemzeti felsőoktatás-politikákat szerte a világon jellemzi a felsőoktatás nemzetközi jelenlétének, láthatóságának ösztönzése, támogatása. Magyarország Kormányának a hazai felsőoktatás nemzetköziesítése érdekében megfogalmazott célkitűzéseivel összhangban a Nyíregyházi Egyetem vezetése is kiemelt hangsúlyt fektet a terület fejlesztésére, az intézmény további nemzetköziesítését stratégiai céljának tartja.

A Nyíregyházi Egyetem küldetésnyilatkozatában kiemelt helyen szerepel a határon átnyúló oktatási és tudományos együttműködési- és cserekapcsolatok szélesítése, a nemzetközi érintkezés kultúraközvetítő eszközeinek megismerése és megismertetése. Az intézmény törekszik arra, hogy az Európai Oktatási Térséghez csatlakozva megteremtse az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátítási lehetőségeit a hallgatói és a munkatársai számára.

Nemzetköziesítési törekvéseinkben az angol nyelvű képzéseink beindításával a Stipendium Hungaricum ösztöndíjra érkező külföldi hallgatók képzése mellett nyitottak, elhivatottak és felkészültek vagyunk az önköltséges külföldi állampolgárságú jelentkezők fogadására, számuk folyamatos növelésére.

A Nyíregyházi Egyetem célja az intézmény külföldi láthatóságának növelése, a nemzetközi partnerintézményekkel való együttműködések fejlesztése, a közös képzések előkészítése, valamint a nemzetközi mobilitási programokban való részvétel ösztönzése. Intézményünk regionális szinten kiemelt jelentőséggel bír, egy jól működő nemzetközi kapcsolatrendszer a terület fiataljainak és értelmiségének is fejlődési, valamint kiugrási pontot biztosít.