Tevékenységeink

A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (NKI) feladatai közé tartozik az intézmény nemzetköziesítésének elősegítése, az egyetem Nemzetköziesítési Stratégiájának és cselekvési terveinek végrehajtása, külföldi kapcsolatainak ápolása és fejlesztése, nemzetközi képzési és kutatási együttműködések keresése, további oktatási és kulturális intézményi partnerségek kiépítése, esetenként delegációk fogadása és nemzetközi rendezvények szervezése.

Részt vesz a nemzetközi láthatóság növelésében, az idegen nyelvű képzések fejlesztésében, a hallgatótoborzások folyamataiban, kapcsolatot tart nemzetközi szervezetekkel és oktatási ügynökségekkel. Az egység koordinálja a külföldi hallgatók Magyarországra történő beutazásainak megszervezésével, valamint itt-tartózkodásával és tanulmányaival összefüggő egyes ügyek intézését.

Az NKI kiemelt célja a különböző nemzetközi ösztöndíjprogramok szervezési feladatainak az ellátása, melyek közül a legfontosabb ösztöndíjak a következők:

  • Stipendium Hungaricum
  • Diaszpóra
  • Makovecz-program

 

Egyetemünk jelentős részvétellel bír a legjelentősebb európai és nemzetközi mobilitási programokban, amelyek intézményi szintű koordinációját a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda látja el.

Mobilitási programjaink:

  • Erasmus+
  • CEEPUS