Képzési mobilitás

Az oktatók és intézményi munkatársak mobilitásának célja, hogy a felsőoktatási intézmény munkatársai képesek legyenek külföldön tanítani, illetve szakmailag fejleszteni magukat annak érdekében, hogy  megosszák szakértelmüket,  

  • új oktatási környezetekkel ismerkedjenek meg,  
  • új innovatív pedagógiai, tanterv fejlesztési és digitális készségeket sajátítsanak el,  
  • külföldi partnereikkel olyan közös tevékenységeket dolgozzanak ki, amelyek a program célkitűzését szolgálják,  
  • megosszák jó gyakorlataikat és fokozzák az együttműködéseket más felsőoktatási intézményekkel,
  • a vállalatok munkatársainak bevonásával jobban felkészítsék a hallgatókat a munka világára. 

Ez a honlap segítséget nyújt Erasmus képzési mobilitások színhelyének kereséséhez. Itt hirdeti meg Európa több egyeteme az általuk szervezett International Staff Week-eket és rövid távú intenzív fejlesztő kurzusaikat különböző témákban. Leírást és programokat minden meghirdetett rendezvény külön tartalmaz.
http://staffmobility.eu/
​​​

1. A pályázattípus célja
Oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli vagy partnerországbeli partnernél - felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál - végzett mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából (például szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás). 

2. A pályázásra jogosultak köre 
Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények munkatársai. 

3. Támogatható tevékenységek 
felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása bármely programországban 
felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása bármely partnerországban 

4. A mobilitás időtartama 
programországba történő mobilitásnál: 2-60 nap, utazás nélkül 
partnerországba történő mobilitásnál: 5-60 nap, utazás nélkül 
5. A programban részt vevő országok 

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)  

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia  

6. Pályázati feltételek

  • A küldő intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény. 
  • A fogadó intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármilyen külföldi „vállalkozás” (a munkaerőpiacon, valamint az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény). 
  • Konferencia részvétel nem támogatható! 
  • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem. 
  • A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi. 

7. A pályázás menete 
A mobilitási pályázatot a munkatárs intézménye hirdeti meg és bírálja el az általános kritériumok alapján.