Erasmus Programnyilatkozat

Erasmus Programnyilatkozat 2021-2027
Nyíregyházi Egyetem

A Nyíregyházi Egyetem évtizedek óta fejleszti a nemzetközi kapcsolatait, és ennek a nemzetköziesítési folyamatnak a legfontosabb alapköve az Erasmus program. A Nyíregyházi Egyetem vezetése kiemelt stratégiai célként kezeli az intézmény nemzetköziesítésének további erősítését a jövőben.
Egyetemünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb és legtekintélyesebb felsőoktatási intézménye. A Nyíregyházi Egyetem és jogelődeinek az eredete 1914-ig nyúlik vissza, amikor a Nyíregyházi Magyar Királyi Állami Elemi Népiskolai Tanítóképző Intézetet megalapították. Azóta az intézetünk a tanárképzés megbecsült központja, de az elmúlt évtizedekben számos más képzés is elindult. 2000-ben a Tanárképző Főiskola és a Mezőgazdasági Főiskola összevonásával megalapításra került Nyíregyházi Főiskola. 2016. január 1-je óta intézményünk Nyíregyházi Egyetem néven mint alkalmazott tudományok egyeteme működik. 
Egyetemünk küldetése, hogy a jövőben régiónk katalizátora legyen, valamint hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel együttműködve teljesítse szellemi tudásközpontként meghatározott szerepét. Az intézmény földrajzi elhelyezkedése, az országunk története, valamit az utóbbi évtizedben végrehajtott határokon átnyúló pályázatok jelentős kapcsolatokat segítettek elő a régió felsőoktatási intézményeivel. Az egyetem a nemzetközi kapcsolatait a megye fejlesztési tervei alapján is fejleszti. Intézményünk valós lehetőségeket kíván teremteni arra, hogy egyre több európai és nemzetközi együttműködésben vegyen részt az elkövetkező években. A kedvezőtlen szociális és gazdasági háttér miatt, azaz Szabolcs-Szatmár-Bereg megye viszonylagos hazai és európai színtéren egyaránt alulfejlett státuszának következtében, egyetemünk nagy felelősséget vállal magára, amikor részt vesz az Erasmus programokban. Mivel a 2021-2027-es időszakban a mobilitások egyik fő prioritása a nagyobb szociális inklúzió lesz, mi, a Nyíregyházi Egyetemen hiszünk abban, hogy a mobilitások különösen fontosak azon emberek számára, akik kevesebb lehetőségekkel rendelkeznek. 
Az Erasmus programok keretein belül az egyetemünk legfontosabb célkitűzése az intézmény modernizációs és nemzetköziesítési stratégiájának az elősegítése. A felsőoktatás modernizációján a folyamatos lépésenkénti fejlesztését értjük a szervezeti és oktatási gyakorlatoknak, míg a felsőoktatás nemzetköziesítésén a felsőoktatási intézmények közötti egyre növekvő együttműködést valamint a gondolatok és a jó gyakorlatok cseréjét értjük. A modernizáció és a nemzetköziesítés együtt járnak, mivel kiegészítik és erősítik egymást. A modernizáció és a nemzetköziesítés gerince az emberek mobilitása, mivel ez jelentheti a felsőoktatás fejlődésének a legfontosabb elősegítőjét.  Az angol nyelvű képzések tantárgyai,  a képzések bővítése és fejlesztése további vonzerőt jelenthet  az Erasmusos hallgatók számára a tantárgyak felvételében. A kutatási együttműködések fokozása további kapcsolatokat és lehetőségeket nyithat meg az Erasmusos hallgatók számának növelésében, újabb bilaterális szerződések létrejöttében.
Az évek során a partnereink sokszínűsége az egyetemünk fontos stratégiájává vált, továbbá a nemzetközi kapcsolatainkat megpróbáljuk földrajzilag kiegyensúlyozottá tenni. Ezért mi Erasmus intézményközi megállapodásokat hoztunk létre olyan különböző országokban található partnerekkel, amelyek Európa szinte az összes főbb régióját képviselik: Románia, Lengyelország, Finnország, Portugália, Olaszország, Spanyolország, Németország, Horvátország, Szlovénia és az Egyesült Királyság, hogy csak néhányat említsünk azon országok közül, amelyekkel az évek során aktív hallgatói és dolgozói mobilitási cseréket hajtottunk végre. Szintén nagyon sikeres mobilitási cseréink vannak török egyetemekkel, és 2019-ben sikeresen pályáztunk egy KA107 projektre a Kínában található Tiencsini Külföldi Tanulmányok Egyetemével közösen. A 2021-2027-es Erasmus program során egyrészt túl kívánunk lépni Európa határain azáltal, hogy új együttműködési megállapodásokat kötünk az általunk kiválasztott Európán kívüli felsőoktatási intézményekkel, másrészt tovább kívánjuk növelni az intézményközi megállapodásaink számát. A partnerországok javasolt bevonása a KA131 projektekbe szintén új lehetőségeket tár fel az egyetemünk számára a nemzetköziesítési és a modernizációs stratégiáink előmozdítása terén.
Mindazonáltal a nemzetközi mobilitási programjaink fő eleme még mindig a szomszédos Románia területén található partnereinkkel kialakított együttműködés, és továbbra is prioritásunk marad, hogy fenntartsuk és fejlesszük a  jó határokon átívelő és regionális akadémiai kapcsolatokat ezekkel az egyetemekkel.
Mindezek következtében az egyetemünk továbbra is részt kíván venni az Erasmus programban, mivel ez kínálja a legjobb lehetőségeket a modernizációra és a nemzetköziesítésre. Vállaljuk, hogy tevékenyen népszerűsítjük és támogatjuk a hallgatói és dolgozói mobilitást úgy, hogy figyelembe vesszük a program inklúzióval és diszkriminációmentességgel kapcsolatos elveit. Az Erasmus mobilitások lehetőséget kínálnak a hallgatóinknak és a dolgozóinknak arra, hogy kiszélesítsék a gondolkodásukat és gyakorolják idegennyelv tudásukat. A hallgatók számára a mobilitások azt is jelentik, hogy lehetőséget kapnak arra, hogy versenyelőnyhöz jussanak a munkaerőpiacon, mivel a nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező végzett hallgatók jobban foglalkoztathatóak a fejlettebb idegennyelv és interkulturális készségeik miatt. A dolgozók számára a mobilitások lehetőségeket biztosítanak arra, hogy nemzetközi szintem ismerkedjenek meg a felsőoktatási intézményekben tapasztalható legújabb fejleményekkel. A mobilitások továbbá kiindulópontként szolgálhatnak későbbi lehetséges közös kutatási projektekhez. Mi, a Nyíregyházi Egyetemen hiszünk abban, hogy az Erasmus programokban történő aktív részvételünkkel hozzájárulhatunk az Európai Oktatási Térség felépítésének a céljához, amely lehetőséget nyithat meg és szinergiákat teremthet a hallgatók és a dolgozók érdekében egyaránt. Szintén hiszünk abban, hogy így az egyetemünk még inkább hozzá tud járulni a régiónk kulturális, anyagi és oktatási fejlődéséhez.
Intézményünk egyik legfontosabb vállalása az, hogy az egyetemünk Esélyegyenlőségi Csoportjával kialakított kitűnő együttműködést kihasználva sikeresen bevonjuk fogyatékos hallgatókat is a mobilitási programokban való részvételre. Egyetemünk épületei teljeskörűen akadálymentesítettek a fogyatékkal élők számára, és az Esélyegyenlőségi Csoport személyes útmutatást és mentorálást biztosít a fogyatékossággal rendelkező hallgatóknak. Erasmus programjainkat a transzparencia és az inklúzivitás elveit betartva bonyolítjuk le úgy, hogy külön figyelmet fordítunk a kevesebb lehetőségekkel rendelkező emberekre. 
Stratégiánk egy másik fontos része az, hogy növeljük a minőségét és a mennyiségét a hallgatói szakmai gyakorlati mobilitásoknak. Mivel alkalmazott tudományok egyeteme vagyunk, intézményünk részéről az akadémiai hangsúly a készségek és képességek gyakorlati alkalmazására esik. Ennek megfelelően egyetemünk együttműködési megállapodásokat kötött számos vállalattal és vállalkozással a régióban. Ezek a megállapodások jövőbeli nemzetköziesítési projektek alapjául szolgálhatnak.
Mivel egyetemünk eredetileg tanárképző központként jött létre, a pedagógiai tárgyú képzések jól ismert akadémiai hagyományával rendelkezünk. Egyetemünk egy másik erőssége az agrártudományok, mivel fontos mezőgazdasági kutatóközpont is vagyunk. További akadémiai területek, amelyben az intézményünk kiemelkedik: környezettudományok, nyelvészet, biológia, zeneművészet és pszichológia. Ezeknek az akadémiai területeknek az erősségét hasznosítani kívánjuk a jövőbeli nemzetközi együttműködések során. 
A 2021-2027-es Erasmus program során egyetemünk részt kíván venni KA2-es programokban, azaz a szervezetek és az intézmények közötti együttműködésben. Hiszünk abban, hogy az első lépés ebben az irányban az, hogy Partnerségeket hozzunk létre az együttműködés és a gyakorlatok kicserélése érdekében. Ezeknek a partnerségeknek relevánsoknak kell lenniük a résztvevő felsőoktatási intézmények akadémiai profiljai tekintetébe, valamint földrajzilag kiegyensúlyozottaknak kell lenniük. Ezek a partnerségek kiindulási pontként szolgálhatnak a későbbi lehetséges KA2 projektek számára is.
Az Erasmus programokban résztvevő hallgatók számának emelése céljából az egyetemünk kevert mobilitásokat fog indítani a partner intézményeinkkel történő együttműködésben. Egyetemünk szintén lépéseket fog tenni a hallgatói részvétel elősegítésére a mobilitási ablakok és más innovatív módszerek által, amelyek az ECTS kreditek beszámítását könnyebbé teszik. További új erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a bejövő hallgatókat integráljuk az egyetemi életünkbe a mentorrendszer és az ESN-nel együttműködve szervezett események segítségével. Valamennyi bejövő hallgatónak meglesz a lehetősége arra, hogy szervezett keretek között a magyar nyelv alapjait megtanulhassa és megismerkedhessen a magyar kultúrával. A kimenő hallgatókat új módszerek segítségével készítjük fel a mobilitásaikra: pl. pszichológiai tanácsadás és hallgatói mentorálás.
A dolgozói mobilitások esetében egyetemünk az Erasmus programokban való részvételt szakmai fejlődésnek fogja elismerni. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a mobilitásokban való részvétel lehetőségét a lehető legtöbb kollégánknak adjuk meg, mivel meg vagyunk arról győződve, hogy a dolgozói mobilitások hasznosak az egyetemünk humánerőforrás fejlesztése területén. A 2021-2027-es Erasmus program során egyetemünk nemzetközi dolgozói heteket kíván szervezni, amelyek tovább élénkíthetik a személyközi és az intézményközi kapcsolatokat.
Az Erasmus 2021-2027-es program céljait követve egyetemünk minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy csökkentse az Erasmus program karbon lábnyomát azáltal, hogy támogatja a karbonsemleges mobilitásokat, azaz promótálja a környezetbarát utazási módokat és részt vesz a Papír nélküli Erasmus projektben. Intézményünk szintén részt fog venni az európai hallgatói kártya kezdeményezésben, továbbá támogatni fogja a civil részvételt és az aktív állampolgári hozzáállást a hallgatók között.