Diaszpóra

Diaszpóra - Felsőoktatási Ösztöndíjprogram

Főbb tudnivalók

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram (továbbiakban: Ösztöndíjprogram) célja a magyar gyökerekkel rendelkező külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása.

Az Ösztöndíjprogram működtetéséért a külpolitikáért felelős miniszter felel, lebonyolítását a Tempus Közalapítvány látja el.

A program – az Európai Unió tagállamai, a Szerb Köztársaság és Ukrajna Kárpátalja megye kivételével – a világ minden országában élő magyar diaszpóra közösségre kiterjed.

A programban való részvétel feltételei

 • vállalt magyar identitás és kapcsolódás a diaszpóra közösségéhez, amit a jelentkező motivációs levélben mutat be és nyilatkozatban erősít meg,
 • lakhely a támogatott régiók egyikében,
 • ajánlás valamelyik diaszpóra szervezettől vagy a területen működő magyar külképviselettől,
 • legalább 10 év Magyarországon kívüli tartózkodás,
 • Magyarország területén kívül végzett 4 év középfokú tanulmányok,
 • a jelentkező augusztus 31-ig betölti 18-ik életévét, kivéve a táncművészeti szakokra jelentkezőket,
 • a jelentkező vállalja, hogy magyarországi tanulmányai alatt magyarul tanul és diplomaszerzésig leteszi a B2 szintű nyelvvizsgát,
 • a jelentkező vállalja, hogy diplomaszerzése után a pályázati felhívásban meghatározott időtartamra közösségi munkával segíti a helyi magyar diaszpórát valamely országban.

A pályázónak teljesítenie kell a fogadó felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményeket. A felvételit a felsőoktatási intézmények bonyolítják le online formában.

A motivációs levelet a Külgazdasági és Külügyminisztérium által felkért tagokból létrehozott szakmai testület, a bíráló bizottság értékeli. Az ösztöndíj odaítéléséről a felvételi eredmények és a bíráló bizottság javaslata alapján születik döntés.

A részletes pályázati feltételeket és a kiválasztási eljárást a pályázati kiírás fogja tartalmazni.

Az ösztöndíj tartalmazza

 • mentességet az oktatás önköltségének térítése alól,
 • az egészségügyi támogatást (TAJ kártya).

Külön kérelemre elérhető juttatások (a feltételeket a Szabályzat tartalmazza):

 • hozzájárulás a megélhetési és lakhatási költségekhez.

Elérhető képzések

Az Ösztöndíjprogramban azon magyarországi felsőoktatási intézmények vesznek részt, amelyek képzéseket kínálnak a Stipendium Hungaricum programban is.

Angol nyelvű képzés esetén az ösztöndíjasnak magyar mint idegen nyelvi képzésen is részt kell vennie a tanulmányai időtartama alatt. A magyar nyelven tervezett tanulmányokhoz lehetőséget biztosítunk magyar nyelvi előkészítőre.

A pályázás módja

 • a jelentkező legfeljebb 2 választható szakra jelentkezhet,
 • a pályázat benyújtása online felületen történik.

Időterv

 • 2023. JANUÁR 31. Pályázati beadási határidő
 • 2023. FEBRUÁR A pályázatok technikai ellenőrzése
 • 2023. FEBRUÁR 28. Ajánlólevelek értékelése
 • 2023. MÁRCIUS KÖZEPE - MÁJUS KÖZEPE Intézményi felvételi vizsga
 • 2023  MÁRCIUS KÖZEPE- ÁPRILIS ELEJE Motivációs levelek értékelése
 • 2023. ÁPRILIS 15. Orvosi igazolás feltöltésének határideje
 • 2023. JÚNIUS Bíráló Bizottság ülése
 • 2023. JÚLIUS Értesítés a pályázat eredményéről
 • 2023. JÚLIUS-AUGUSZTUS Vízumügyintézés, hiánypótlás
 • 2023. SZEPTEMBER 01. Érkezés Magyarországra

További információ

Az ösztöndíjprogram jogszabályi háttere: 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról.

Az Ösztöndíjprogram részletes szabályait és a jelentkezési részletes feltételeit a Szabályzat és a Végrehajtási útmutató, valamint a hivatalos pályázati felhívás tartalmazza majd, amelyek elérhetőek lesznek az Ösztöndíjprogram ősszel induló honlapján (www.diasporascholarship.hu).