Erasmus+ hallgatói pályázati felhívás

A Nyíregyházi Egyetem meghirdeti az Erasmus+ pályázati felhívását a Nyíregyházi Egyetem hallgatói számára nemzetközi oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzésére ad lehetőséget.
Jelen pályázati felhívás során a 2021/2022-es tanév I. és II. félévére Erasmus+ tanulmányi mobilitásra – tanulmányi félévre, valamint a 2020/2021-es tanévben Erasmus+ szakmai gyakorlati lehet jelentkezni.

Frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek Erasmus+ szakmai gyakorlaton a záróvizsgát követően! Ebben az esetben a pályázatot a végzésük évében, még aktív hallgatói jogviszony alatt kell benyújtani.

Az Erasmus+ programban való részvételhez nem előfeltétel a nyelvvizsga bizonyítvány, illetve nem jár tanulmányi félév veszteséggel! Az ösztöndíjat nyert hallgatóknak a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda ingyenes angol nyelvi felkészítő tanfolyamot tart!

A Tempus Közalapítvány a 2020/2021-es tanévben is szociális alapú kiegészítő támogatást kíván nyújtani a kiutazó hallgatók számára.

Az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás összege

  • tanulmányi mobilitás esetén havi 200 EUR
  • szakmai gyakorlati mobilitás estén havi 100 EUR.

A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók a 2020/21-es tanévben ismét pályázhatnak kiegészítő pénzügyi támogatásra.

Az igénybejelentő lapokat a hallgatónak kell benyújtania az intézmény részére.

Bővebb információ az Erasmus kiegészítő támogatásokról az alábbi linken található.

Az intézményi pályázati felhívás és az új online jelentkezési felület elérhető a következő oldalon.

A pályázatok beadási határideje
Erasmus+ tanulmányi mobilitásra: folyamatos, előzetes konzultációt követően.
„A” épület 2. emelet 249-es-iroda

Erasmus+ szakmai gyakorlati mobilitásra: folyamatos a beadás, a szakmai gyakorlat kezdete előtt minimum 2 hónappal fel kell tölteni a jelentkezési lapokat.

A pályázat kizárólag online nyújtható be!

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos bővebb felvilágosítás, szakmai tanácsadás és konzultáció a Nemzetközi Kapcsolatok Irodában (A épület, 2. emelet 249-es iroda) kérhető.

Dudás Éva
Erasmus+ koordinátor
Telefon: +36 (42) 599-400 Mellék: 2261
Email: dudas.eva@nye.hu

 

Tanulmányi célú mobilitás

Magas megélhetési költségű országok

 

((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS),

 

Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO),

520 euró / hó

Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))

 

Közepes megélhetési költségű országok

 

(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE),

 

Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR),

520 euró / hó

Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT))

 

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

 

(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE),

 

Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT),

 

Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO),

 470 euró / hó

Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),

 

Macedónia (MK), Törökország (TR))

 

 

Szakmai gyakorlati mobilitás

Magas megélhetési költségű országok

 

((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS),

 

Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO),

620 euró / hó

Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))

 

Közepes megélhetési költségű országok

 

(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE),

 

Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR),

620 euró / hó

Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT))

 

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

 

(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE),

 

Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT),

 

Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO),

570 euró / hó

Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),

 

Macedónia (MK), Törökország (TR))

 


Az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás összege:

  • tanulmányi mobilitás esetén havi 200 EUR
  • szakmai gyakorlati mobilitás estén havi 100 EUR.

A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók a 2020/21-es tanévben ismét pályázhatnak kiegészítő pénzügyi támogatásra.

Az igénybejelentő lapokat a hallgatónak kell benyújtania az intézmény részére.

Bővebb információ az Erasmus kiegészítő támogatásokról az alábbi linken található: ITT

A pályázatok beadási határideje:

Erasmus+ tanulmányi mobilitásra: folyamatos, előzetes konzultációt követően.

Erasmus+ szakmai gyakorlati mobilitásra: folyamatos a beadás, a szakmai gyakorlat kezdete előtt minimum 2 hónappal fel kell tölteni a jelentkezési lapokat.

A pályázat kizárólag online nyújtható be!


Az ösztöndíjak igénybevétele a járványügyi helyzet függvényében alakul majd.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos bővebb felvilágosítás, szakmai tanácsadás:
Dudás Éva
koordinátortól kérhető a dudas.eva@nye.hu e-mailen keresztül.