Elérhető a Campus Mundi szakmai gyakorlat és részképzés új pályázati kiírása

A 2021/2022. őszi félévre vonatkozó felhívás alapján
2021. június 1. és 2022. február 28. között megvalósítandó mobilitásokra lehet pályázni.
 
A Campus Mundi projekt 2022. március 30-án zárul, ezért a 2021. őszi félév az utolsó, amikor ösztöndíjat nyerhetnek el a hallgatók. A projektzárás miatt az ösztöndíjas időszak legkésőbb 2022. február 28-ig tarthat, a hallgatóknak 2022. március 15-ig be kell nyújtaniuk záró dokumentumaikat.

A terminusok betartása miatt csak olyan országokba támogatható a kiutazás, ahol a félév legkésőbb szeptember elején elkezdődik. A pályázati feltételek és az ösztöndíj összegek tekintetében nem történt változás. Továbbra is a képzési hely vagy állandó lakhely szerinti konvergencia régióba tartozó hallgatók pályázhatnak. Bármely országba tervezhető mobilitás, Európai Unión kívüli országba tervezett szakmai gyakorlat esetén a min. 15 kredit beszámítása feltétel.

 
A pályázati kiírások a https://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi oldalon elérhetők el.
 

Campus Mundi ösztöndíjról bővebben


2016. februártól jelentkezhetnek a magyar felsőoktatásban tanulók a Campus Mundi ösztöndíjra, mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által létrehozott, a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt része. A Tempus Közalapítvány által kezelt ösztöndíjprogram mintegy 9000 hazai diáknak nyújt lehetőséget arra, hogy résztanulmányokat folytassanak, illetve szakmai gyakorlaton vagy tanulmányúton vegyenek részt európai és Európán kívüli országokban a következő 5 évben.

A Campus Mundi program célja a felsőoktatás minőségének javítása, a végzett hallgatók foglalkoztathatóságának elősegítése, valamint a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének, elismertségének növelése. A projekt egyrészt a nemzetközi hallgatói mobilitás elősegítését, másrészt a hazai felsőoktatási intézmények hallgatóvonzó képességének és nemzetköziesítésének támogatását szolgálja.

A Campus Mundi ösztöndíjprogramban a diákok külföldi tanulmányi részképzésre, szakmai gyakorlatra, illetve rövid tanulmányutakra is pályázhatnak. Az így szerzett interkulturális tapasztalatok a hazatérés után jelentős előnyt biztosítanak a fiataloknak a munkaerőpiacon vagy a további tanulmányok során.

A támogatás összege országkategóriánként

Alacsonyabb megélhetési költségű országok:

Albánia, Bulgária, Csehország, Észtország, Grúzia,

Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,

Macedónia, Montenegró, Románia, Szerbia,                           200 000 Ft/hó

Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna

 

Közepes megélhetési költségű országok:

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország,          210 000 Ft/hó

Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália,

Spanyolország

 

Magas megélhetési költségű országok:

Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Izland,          220 000 Ft/hó

Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország

 

Egyéb országok (a havi ösztöndíj összege

az adott ország megélhetési költségeitől függ,                  220 000 - 350 000 Ft/hó

lásd országlista):