CEEPUS

A CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) egy közép-európai felsőoktatási csereprogram rövidítése.

program célja, hogy lehetővé tegye a résztvevő országok felsőoktatási intézményei (egyetemek, főiskolák) számára vendégtanárok fogadását, hallgatói mobilitásokat, nyelvi és szakmai kurzusokon, valamint nyári egyetemeken való közös részvételt.

CEEPUS országok: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Észak - Macedónia, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia és Montenegró. A program hivatalos nyelve az angol.

Az ösztöndíj mértéke

Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. A 2020/2021-es tanévre érvényes támogatási összegek a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) olvashatók, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva.

A 2020/21-es, 2021/22-es tanévben Magyarországon

Oktatói mobilitás         130.000 HUF

Hallgatói mobiliás       118.000 HUF

Virtuális mobilitás esetén* a költségek az alábbiak:
Hallgatók alap-, mester-, doktori képzésben („S, ST, STE”)
30.000 Ft/hó
Oktatók („T”)
6.000 Ft/óra

A SARS-CoV-2 (Covid-19) koronavírus pandémia okán bevezetésre került a virtuális mobilitás is.

Kiutazói virtuális vagy hibrid mobilitás

A kiutazók jelenleg Csehországba, Horvátországba, Lengyelországba és Szerbiába (utóbbiba csak hibrid formában) nyújthatnak be virtuális vagy hibrid mobilitás megvalósítására CEEPUS pályázatot.
Kifelé irányuló mobilitás esetén kérjük, elsősorban a fogadó intézménnyel egyeztessenek, és a részletszabályozással kapcsolatban a fogadó nemzeti irodánál érdeklődjenek.

 

Áttekintés
 

CEEPUS mobilitási típus

Jelenléti mobilitás szokásos ösztöndíja

Módosítás

Virtuális mobilitás ösztöndíja

Hallgatói mobilitás
(S, ST, STE)

118 000 Ft/hó

fix összeg

30 000 Ft/hó

Oktatói mobilitás
(min. 6 tanóra)

130 000 Ft/hó
(min. 5 munkanap)

fix összeg

6 000 Ft/ tanóra

Nyári egyetemek és koordinációs találkozók

Nyári egyetem:

min. 10 napos:

hallgatói: 118 000 Ft

oktatói: 130 000 Ft,

6-9 napos:

hallgatói: 59 000 Ft

oktatói: 65 000 Ft

Koordinációs találkozó:

59 000 Ft/ partner

30 %-ra csökkentés

Nyári egyetem:

min. 10 napos:

hallgatói: 35 400 Ft

oktatói: 39 000 Ft,

6-9 napos:

hallgatói: 17 700 Ft

oktatói: 19 500 Ft

Koordinációs találkozó:

17 700 Ft/ partner

 

A program működési kerete

A program működési keretét a tagországok által felajánlott ösztöndíjas hónapok adják. A program költségeit a CEEPUS országok kormányai finanszírozzák oly módon, hogy az országba érkező CEEPUS ösztöndíjasok tartózkodási költségeit és ösztöndíját a fogadó ország fedezi.

Aktuális tanévet megelőzően a CEEPUS Miniszteri Konferencián rögzítik az egyes országok által a fentiekben meghatározott célokra biztosított mobilitási keretet, valamint a (vendég) hallgatók és oktatók havi illetményét. Mivel minden ország a beérkező ösztöndíjasai részére nyújt támogatást, az ösztöndíjak mértéke országonként változó.

Minden egyes ország deklarálja, hogy az adott évben hány ösztöndíj-hónapot finanszíroz, azaz összesen hány hónapra fogad külföldi hallgatókat és oktatókat.

https://tka.hu/palyazatok/114/ceepus

Hallgatói mobilitás 
Oktatói mobilitás

További tájékoztatásért forduljon a CEEPUS ösztöndíjprogram egyetemi koordinátorához.