CEEPUS

A CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) egy közép-európai felsőoktatási csereprogram rövidítése.

program célja, hogy lehetővé tegye a résztvevő országok felsőoktatási intézményei (egyetemek, főiskolák) számára vendégtanárok fogadását, hallgatói mobilitásokat, nyelvi és szakmai kurzusokon, valamint nyári egyetemeken való közös részvételt.

CEEPUS országok: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Észak - Macedónia, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia és Montenegró. A program hivatalos nyelve az angol.

Az ösztöndíj mértéke

Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. A 2021/2022-es tanévre érvényes támogatási összegek a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) olvashatók, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva.

A 2021/22-es tanévben Magyarországon

  • Oktatói mobilitás         190.000 HUF
  • Hallgatói mobiliás       170.000 HUF
Áttekintés
 

CEEPUS mobilitási típus

Jelenléti mobilitás szokásos ösztöndíja

Módosítás

Hallgatói mobilitás
(S, ST, STE)

170.000 Ft/hó

fix összeg

Oktatói mobilitás
(min. 6 tanóra)

190.000 Ft/hó
(min. 5 munkanap)

fix összeg

 

A program működési kerete

A program működési keretét a tagországok által felajánlott ösztöndíjas hónapok adják. A program költségeit a CEEPUS országok kormányai finanszírozzák oly módon, hogy az országba érkező CEEPUS ösztöndíjasok tartózkodási költségeit és ösztöndíját a fogadó ország fedezi.

Aktuális tanévet megelőzően a CEEPUS Miniszteri Konferencián rögzítik az egyes országok által a fentiekben meghatározott célokra biztosított mobilitási keretet, valamint a (vendég) hallgatók és oktatók havi illetményét. Mivel minden ország a beérkező ösztöndíjasai részére nyújt támogatást, az ösztöndíjak mértéke országonként változó.

Minden egyes ország deklarálja, hogy az adott évben hány ösztöndíj-hónapot finanszíroz, azaz összesen hány hónapra fogad külföldi hallgatókat és oktatókat.

https://tka.hu/palyazatok/114/ceepus

Hallgatói mobilitás 
Oktatói mobilitás

További tájékoztatásért forduljon a CEEPUS ösztöndíjprogram egyetemi koordinátorához.