Makovecz program

Makovecz program

A Makovecz Programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § (2) bekezdésének f) pontja alapján a külhoni magyar nyelvű felsőoktatás támogatása céljából hirdeti meg.

A magyar-magyar hallgatói mobilitás növelése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a kijelölt határon túli, magyar oktatási nyelvű képzési helyeken biztosít az intézményközi együttműködésekben részképzési lehetőséget legfeljebb 5 hónapos időtartamra.

Az ösztöndíj a jelentkezőt kizárólag a jelentkezésében szereplő, és az Értékelő Bizottság által is javasolt felsőoktatási intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg.

Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a külhoni egyetem látja el.

A külhoni fogadó egyetem személyenként szerződést köt az ösztöndíjasokkal és további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel) lát el.

Az ösztöndíjnak alapvetően két lehetséges formája van:

A teljes szemeszteres mobilitás, melynek során a pályázó vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén minimum 20 kreditpontnak megfelelő tanegységet végez el a fogadó külhoni felsőoktatási intézménynél, melyről a mobilitás végeztével igazolást kell benyújtania a Nyíregyházi Egyetemen; rövid távú (1–4 hónapos, ez a fogadó intézménytől függ!) mobilitás, mely lehet óralátogatás, kutatás, könyvtárazás, laboratóriumi vagy terepgyakorlat stb.

Fontos megjegyezni, hogy a pályázó tájékozódjon, hogy a választott intézmény lehetővé teszi-e a választott tevékenységet!

A rövid távú mobilitás esetén a pályázónak munkatervet kell készítenie, amit egy oktatónak (NYE) támogató aláírásával el kell látnia. A mobilitás végeztével szakmai beszámolót kell készítenie, amit a fogadó intézményben írat alá és bemutatja a Nyíregyházi Egyetemen.